Distrikt Västerbotten

Enligt föreningsstatistiken för 2017 finns 14 allmänna och 2 arbetsplatsföreningar i länet anslutna till Sveriges Konstföreningar.

Konstbildning är en viktig del av konstföreningarnas verksamhet. Distriktsstyrelsen i Västerbotten ser som sin huvuduppgift att stödja och stimulera föreningarnas verksamhet, framförallt genom utbildning av styrelsemedlemmar och andra i föreningarna. Detta gör vi genom att någon gång per år anordna studiedag/ar med intressanta föreläsningar och studiebesök/konstvisningar eller så arrangerar vi studieresor, främst inom landet. Vi har också arrangerat ett konstläger för ungdomar.

Vår förhoppning är också att alla konstföreningar i länet ansluter sig till Sveriges Konstföreningar. För att få bättre och tätare kontakter med föreningarna har varje ledamot i distriktsstyrelsen utsetts till fadder för ett antal föreningar. Vi hoppas att vi på detta sätt ska lyckas engagera fler att delta i distriktets arrangemang.

Studieledare utses för varje projekt.

Vår facebook-sida: https://www.facebook.com/Sveriges-Konstf%C3%B6reningar-V%C3%A4sterbotten-1000658846670201/

 

 

 

Kontakta oss

Ordförande: Marita Edlund, Södra Hällgrensvägen 13, 932 37 Ursviken e-post: marita.edlund@telia.com Kassör: Christina Ström, Paletåvägen 20, 904 41 Röbäck e-post: petrasmormor@hotmail.com Webmaster: Christer Norde e-post: k_c_westman@hotmail.se mobil: 070-2027495 .