Stenhuset i maj. Bild/GM

Under sidan medlemmar finns alla länets 14 konstföreningars egna webbsidor.

Länkar:

Nationalmuseum Stockholm.

Se även sidan program.


Besöksmål.

LÄNKAR:

Elsa-Lill Norberg Strolz/ordförande lillsa@hotmail.se tel. 076-851 88 76. Viceordförande Ann-Karin Hermansson boak.hermanson@telia.com tel. 070 675 35

Styrelsemöte 26 maj kl. 10.00. Plats: Stenhuset i Surahammar.