Konst i arbete – konferens i november

Sveriges Konstföreningar bjuder in till konferensen Konst i arbete på Arbetets museum i Norrköping den 21-22 november 2015. Konferensen handlar om relationen mellan konsten och arbetslivet i ett nutida och historiskt perspektiv. Pris 250 kr för medlemmar i Sveriges Konstföreningar, övriga 300 kr.

Arbetets konst – konstbildningstema 2015

Under 2000-talet har nästan hälften av Sveriges arbetsplatskonstföreningar gått i graven, vilket har underminerat arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärerna. Ökad privatisering, effektivisering och tuffare arbetsklimat sägs vara de bidragande orsakerna till att arbetsplatskonstföreningarna allt oftare läggs ner. Går det att se ett värde av konsten på arbetsplatsen idag? Och i så fall vilket? Med projektet Arbetets konst vill vi belysa frågan ur ett historiskt perspektiv, och kritiskt diskutera konstens betydelse för företagen, såväl för den som arbetar.

Ett inspirationshäfte: Den nya arbetsplatskonstföreningen

Tio konstnärer och tio arbetsplatskonstföreningar arbetade under ett år tillsammans för att ta fram nya idéer och koncept för hur samtidskonst skulle kunna presenteras på arbetsplatser. I den här skriften har vi samlat konstnärernas skissförslag och tankar kring hur en konstnär skulle kunna arbeta tillsammans med en arbetsplatskonstförening med olika konstnärliga projekt.

Konsten att ställa ut samtidskonsten

Beställ ett gratis exemplar av vår guidebok. Guideboken riktar sig till Sveriges konstföreningar och andra mindre utställningsarrangörer med tips och praktiska råd för att arrangera samtidskonstutställningar.

Mäklare – konstföreningar och kuratorer i samverkan

Sveriges Konstföreningar har fått medel från Kulturbryggan för att under 2013-2014 genomföra projektet Mäklare – konstföreningar och kuratorer i samverkan. Visionen är att etablera en samarbetsform mellan nyutexaminerade kuratorer och landets cirka 300 konstföreningar, anslutna till Sveriges Konstföreningar, som bedriver utställningsverksamhet.

Nordisk konferens 2016

Inbjudan till Nordisk konferense for kunstforeningene i Danmark, Sverige og Norge i Oslo, 22.-24. april 2016. Det svært aktuelle temaet for konferansen er finansiering – en presserende problemstilling for kunstforeningene i alle tre land. Vi håper at konferansen vil gi alle deltakerne inspirasjon og gode verktøy med seg tilbake til sine respektive land.