Mother Tongue - låna vår videokonstutställning

I utställningen Mother Tongue presenteras sju turkiska konstnärer som alla använder video som ett centralt medium i sin konst samtidig som de arbetar med social aktivism. I ett Turkiet som ständigt blir mer autoritärt påminner de oss om hur viktig den fria, kreativa konstscenen är.

Ny hemsida med konstbildningsresurser

Vi har gjort en ny samlingssida med våra konstbildningsresurser. Här kan du hitta filmer, böcker, utställningar, intervjuer, en blogg och en kalender med mera.

Kallelse till förbundsstämman 2017

Välkomna till Sveriges Konstföreningars förbundsstämma 2017! I år träffas vi den 19-21 maj i Karlstad. Läs mer om dagordning, program, anmälan, motioner och valberedningens förslag på vår hemsida.

Vi öppnar upp för fler föreningar

Nu kan även konstnärsdrivna konstföreningar och andra föreningar ansöka om medlemskap i förbundet. Föreningen ska vara ideell och inte vara vinstdrivande
Det kan vara en kulturförening, en konstförening i en kommun eller på en arbetsplats, det kan vara en konstnärsdriven konstförening, en konsthistorisk förening eller förening som förvaltar ett konstnärskap etc.

Mångfalder i konstföreningar - intervjuer

Sveriges Konstföreningar bjuder under 2016-17 in till en fördjupning inom det komplexa ämnet mångfald. Vi gör därför några nedslag bland våra 700 konstföreningar för att se hur de arbetar med mångfald och integration i sin verksamhet. Här under kan du läsa några av deras berättelser och inspireras av deras verksamhet.

Samarbeta med Sensus

Sveriges Konstföreningar och Sensus samarbetar kring den bildningsverksamhet som konstföreningarna driver, det vill säga studiecirklar, kurser, föreläsningar, utställningar och andra kulturprogram. Det innebär också att Sensus gör utbildningar och utvecklar pedagogiska material i samarbete med Sveriges Konstföreningar. Läs mer om hur er förening eller distrikt kan ha nytta av Sensus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer i förbundet. Ta del av inbjudningar till seminarier, kurser och olika evenemang. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Konstperspektiv en medlemsförmån

Tidskriften Konstperspektiv bevakar samtidskonst sedan 1975. Vi kommer ut med fyra nummer per år, som innehåller personliga intervjuer, fördjupande reportage, konstessäer och utställningstips. Varje ansluten konstförening får upp till sju nummer till styrelsen som en medlemsförmån. Läs mer om senaste numret på Konstperspektivs hemsida.

Nordiska konferenser och internationella samarbeten

Hösten 2013 arrangerades den första nordiska konferensen i Malmö kring temat ”Framtidens konstförening”. Konferensen var det första steget mot ett ökat samarbete och utbyte mellan riksförbunden för konstföreningar i Sverige, Norge och Danmark. Våren 2016 arrangerades en andra konferens i Oslo med Norske Kunstforeninger som värd. En tredje konferens planeras helgen den 9-11 mars 2018 i Köpenhamn.

Konstbildningsteman

Sveriges Konstföreningar arbetar varje år med ett konstbildningstema som är specifikt för varje år. 2014 års tema var Politisk konst och under 2015-2016 var temat Arbetets konst och under 2016-2017 handlar det om Mångfalder. Läs mer om våra teman.

Konsten att ställa ut samtidskonsten

Ett av Sveriges Konstföreningars viktigaste konstbildande uppdrag är att öka förståelsen för samtidskonsten. Det gör vi genom att arrangera seminarier, utbildningar och producera utställningar riktade till konstföreningar. På den här sidan har vi samlat några utbildningar och handledningar som vi tagit fram tillsammans med Riksutställningar och Sensus