Vi söker ny förbundschef

Vill du utveckla Sveriges ledande konstbildningsrörelse i en spännande och utmanande framtid? Läs då mer om tjänsten som förbundschef.

Kallelse och anmälan till förbundsstämman i Linköping 29 – 31 maj 2015

Välkomna till Sveriges Konstföreningars förbundsstämma 2015! I år träffas vi den 29-31 maj i Linköping. Kallelse, program, dagordning, motioner, valnämndens förslag, framtidsvisioner och möjlighet att anmäla sig finns nu tillgängliga på vår hemsida.

Arbetets konst – konstbildningstema 2015

Genom projektstöd från Svenska PostkodLotteriet har Sveriges Konstföreningar möjlighet att under 2015-2016 arbeta med konstbildningstemat Arbetets konst. Årets konstbildningstema Arbetets konst ska ses i ett brett perspektiv. Det handlar om om konstnärernas yrkesroll, om synen på konst i arbetslivet, om mötet mellan konst- och näringsliv, om hur samtidskonsten skildrar dagens arbetsliv, till den allt besvärligare situationen för våra arbetsplatskonstföreningar.

Konsten att ställa ut samtidskonsten

Beställ ett gratis exemplar av vår guidebok. Guideboken riktar sig till Sveriges konstföreningar och andra mindre utställningsarrangörer med tips och praktiska råd för att arrangera samtidskonstutställningar.

1 kubik konsthantverk

1 kubik konsthantverk är en mobil utställning i fraktvänligt format. I urvalet till den första utställningen har vi eftersträvat att spegla den samtida konsthantverkscenen idag, från bruksföremål med tydlig funktion till ett personligt berättande. Läs mer om utställningen och hur du bokar den till er konstförening.

Mäklare – konstföreningar och kuratorer i samverkan

Sveriges Konstföreningar har fått medel från Kulturbryggan för att under 2013-2014 genomföra projektet Mäklare – konstföreningar och kuratorer i samverkan. Visionen är att etablera en samarbetsform mellan nyutexaminerade kuratorer och landets cirka 300 konstföreningar, anslutna till Sveriges Konstföreningar, som bedriver utställningsverksamhet.

Den nya arbetsplatskonstföreningen

Den nya arbetsplatskonstföreningen är ett ettårigt utvecklingsprojekt där tio konstnärer och tio arbetsplatskonstföreningar möts och tar fram idéer för hur de skulle kunna samverka.

Tidning om politisk konst 2014

Till Konstens Vecka 2014 publicerade vi en 24-sidig tidning om politisk konst som skickades ut till anslutna konstföreningar och andra aktörer inom konstområdet. Läs den digitala utgåvan på vår hemsida.