Sveriges Konstföreningars konstbildningstema 2016: Mångfalder

Sveriges Konstföreningar bjuder under 2016 in till en fördjupning inom det komplexa ämnet mångfald. Den 19-20 november arrangerar vi ett seminarium på Mångkulturellt Centrum i Fittja, Botkyrka kommun, med föreläsningar och konst till temat Mångfalder.

Låna en konstnär till konstföreningen

OBS: UTLÅNINGSPERIODEN NU FÖRLÄNGD T.O.M. 28/2 2017. Utan kostnad kan er konstförening låna en konstnär till er konstförening eller arbetsplats. Bläddra i katalogen, diskutera med medlemmarna i konstföreningen. Välj ett eller flera konstverk/projekt som passar er. Fundera på när under 2016 som ni vill att det kommer till er arbetsplats och boka sedan hos oss.

Miniseminarier Konst i Arbete våren 2016

Under våren 2016 arrangerar Sveriges Konstföreningar i samarbete med några distrikt kostnadsfria endagars seminarier om Konst i Arbete på följande platser Gävle, Örebro, Malmö, Göteborg och Luleå . Miniseminarierna är en kompaktare version av konferensen som arrangerades på Arbetets museum i Norrköping hösten 2015.

Nya böcker om Konst i Arbete

Nu kan du beställa antologin och katalogen till Konst i Arbete. I antologin undersöker sju skribenter olika positioner och relationer inom och mellan konsten och i katalogen presenteras 10 olika konstprojekt och konstnärer som konstföreningen kan låna.

Arbetets konst – konstbildningstema 2015

Under 2000-talet har nästan hälften av Sveriges arbetsplatskonstföreningar gått i graven, vilket har underminerat arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärerna. Ökad privatisering, effektivisering och tuffare arbetsklimat sägs vara de bidragande orsakerna till att arbetsplatskonstföreningarna allt oftare läggs ner. Går det att se ett värde av konsten på arbetsplatsen idag? Och i så fall vilket? Med projektet Arbetets konst vill vi belysa frågan ur ett historiskt perspektiv, och kritiskt diskutera konstens betydelse för företagen, såväl för den som arbetar.

Beställ våra foldrar

Distrikten kan beställa våra foldrar "Starta en konstförening", "Om Sveriges Konstföreningar" "Våra medlemsförmåner" och "Arbetets konst: Årstema 2016" för att sprida information om Sveriges Konstföreningar. Kontakta oss på info@sverigeskonstforeningar.nu för att beställa.

Studiecirklar med Sensus

Sveriges Konstföreningar och Sensus samarbetar kring den bildningsverksamhet som konstföreningarna driver, det vill säga studiecirklar, kurser, föreläsningar, utställningar och andra kulturprogram. Det innebär också att Sensus gör utbildningar och utvecklar pedagogiska material i samarbete med Sveriges Konstföreningar. Läs mer om hur er förening eller distrikt kan ha nytta av Sensus.

Konsten att ställa ut samtidskonsten

Beställ ett gratis exemplar av vår guidebok. Guideboken riktar sig till Sveriges konstföreningar och andra mindre utställningsarrangörer med tips och praktiska råd för att arrangera samtidskonstutställningar.