Mäklare – konstföreningar och kuratorer i samverkan

Sveriges Konstföreningar har fått medel från Kulturbryggan för att under 2013-2014 genomföra projektet Mäklare – konstföreningar och kuratorer i samverkan. Visionen är att etablera en samarbetsform mellan nyutexaminerade kuratorer och landets cirka 300 konstföreningar, anslutna till Sveriges Konstföreningar, som bedriver utställningsverksamhet.

Den nya arbetsplatskonstföreningen

Den nya arbetsplatskonstföreningen är ett ettårigt utvecklingsprojekt där tio konstnärer och tio arbetsplatskonstföreningar möts och tar fram idéer för hur de skulle kunna samverka.

Seminarieserie på Kulturhuset

Sveriges Konstföreningar tillsammans med Koalition för Kulturdebatt bjuder under våren in till ett antal seminarier på Kulturhuset i Stockholm om kulturpolitik.

Dokumentation Politisk konst i Umeå

Under helgen 17-18 maj arrangerade Sveriges Konstföreningar ett konstbildningsseminarium i Umeå om Politisk konst. Här hittar du några bilder från helgens seminarium.

Samtidskonst, publik och arrangörskap

Under hösten kunde konstförenings- och distriktsledare ansöka om att delta i vår nya unika, ettåriga utbildning “Samtidskonst, publik och arrangörskap – en utbildning för konstföreningar”. Syftet med utbildningen är att höja nivån och kvaliteten på de utställningar och projekt som konstföreningarna arrangerar. Pilotutbildningen drivs av Sveriges Konstföreningar tillsammans med Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg.

Samtidskonst för vanligt folk

Nu går det att köpa vår nya antologi om samtidskonst. Boken kostar bara 100 kr för konstföreningsmedlemmar. Tolv av Sveriges främsta skribenter har skrivit om utvecklingen inom samtidskonsten de senaste 10 åren.

Dokumentation från Framtidens konstförening - en nordisk konferens

Runt 170 personer deltog under helgen 23-24 november 2013 på konferensen Framtidens konstförening på Malmö högskola. Nu finns delar av konferensen tillgänglig som videoklipp, texter och presentationer.

1 kubik konsthantverk – ny vandringsutställning

1 kubik konsthantverk är en mobil utställning i fraktvänligt format som utvecklats i samarbete med Konsthantverkscentrum (KHVC). I urvalet till den första utställningen har vi eftersträvat att spegla den samtida konsthantverkscenen idag, från bruksföremål med tydlig funktion till ett personligt berättande. De medverkande konstnärerna är Esmé Alexander, Sofia Björkman, Ellen Ehk, Karin Johansson, Mårten Medbo, Jennie McMillen, Masayoshi Oya och David Taylor.