Miniseminarier och utställningar om Konst i arbete under våren 2016

Under våren 2016 arrangerar Sveriges Konstföreningar i samarbete med några distrikt endagars seminarier om Konst i arbete. Konstföreningar kommer även att kunna låna en konstnär till sin förening eller arbetsplats utan kostnad.

Releasefest för antologin Konst i arbete

I samarbete med Skånes konstföreningar arrangerar vi en bokrelease av antologin “Konst i arbete”. Plats: Skånes konstförening. Tid: Lördag 28/11 kl. 16-20. Fri entré

Konst i arbete – konferens i november

Sveriges Konstföreningar bjuder in till konferensen Konst i arbete på Arbetets museum i Norrköping den 21-22 november 2015. Konferensen handlar om relationen mellan konsten och arbetslivet i ett nutida och historiskt perspektiv.

Utställningen Prekär på Arbetets museum

Den 27 oktober kl 17 öppnar utställningen Prekär: om det nya arbetslivets estetik och etik på Arbetets museum i Norrköping. Utställningen produceras av Sveriges Konstföreningar i samarbete med Arbetets museum och visas t o m 24 januari.

Arbetets konst – konstbildningstema 2015

Under 2000-talet har nästan hälften av Sveriges arbetsplatskonstföreningar gått i graven, vilket har underminerat arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärerna. Ökad privatisering, effektivisering och tuffare arbetsklimat sägs vara de bidragande orsakerna till att arbetsplatskonstföreningarna allt oftare läggs ner. Går det att se ett värde av konsten på arbetsplatsen idag? Och i så fall vilket? Med projektet Arbetets konst vill vi belysa frågan ur ett historiskt perspektiv, och kritiskt diskutera konstens betydelse för företagen, såväl för den som arbetar.

Beställ våra foldrar

Distrikten kan beställa våra foldrar "Starta en konstförening", "Om Sveriges Konstföreningar" "Våra medlemsförmåner" och "Arbetets konst: Årstema 2015" för att sprida information om Sveriges Konstföreningar. Kontakta oss på info@sverigeskonstforeningar.nu för att beställa.

Studiecirklar med Sensus

Sveriges Konstföreningar och Sensus samarbetar kring den bildningsverksamhet som konstföreningarna driver, det vill säga studiecirklar, kurser, föreläsningar, utställningar och andra kulturprogram. Det innebär också att Sensus gör utbildningar och utvecklar pedagogiska material i samarbete med Sveriges Konstföreningar. Läs mer om hur er förening eller distrikt kan ha nytta av Sensus.

Senaste numret av Konstperspektiv

Tidskriften Konstperspektiv är en medlemsförmån. Upp till sju personer i konstföreningens styrelse får utan kostnad tidningen. Konstperspektiv utkommer med fyra nummer per år. Läs mer om det senaste numret.

Konsten att ställa ut samtidskonsten

Beställ ett gratis exemplar av vår guidebok. Guideboken riktar sig till Sveriges konstföreningar och andra mindre utställningsarrangörer med tips och praktiska råd för att arrangera samtidskonstutställningar.

Nordisk konferens 2016 i Oslo

Inbjudan till Nordisk konferense for kunstforeningene i Danmark, Sverige og Norge i Oslo, 22.-24. april 2016. Det svært aktuelle temaet for konferansen er finansiering – en presserende problemstilling for kunstforeningene i alle tre land. Vi håper at konferansen vil gi alle deltakerne inspirasjon og gode verktøy med seg tilbake til sine respektive land.