Distriktsstyrelsen

Elsa-Lill Norberg Strolz/ordförande lillsa@hotmail.se tel. 076 851 88 76

Britt-Mari Ryman/viceordförande britt-mari@koping.net tel. 073 933 92 56

Lena Andersson/sekreterare lena.i.m.andersson@gmail.com tel. 072 251 73 29

Tanja Swennberg/kassör tsgnvu@nvu.se tel. 073 610 41 16

Gullvi Malmberg/ledamot hemsidan gullvi.malmberg@hotmail.com tel. 076 221 22 02

Ann-Karin Hermansson/ersättare boak.hermansson@telia.com tel. 070 675 35 61

Inge Larsson/ersättare virsboinge@telia.com tel. 070 665 45 43

Jan Rofelt/revisor elisabet.rofelt@telia.com tel. 070 372 89 27

Gun-Britt Wilhelm/revisorersättare gunbritt@erwe.se tel. 076 170 93 45

Johnny Molton/KRO representant johnny.molton@gmail.com tel. 070 629 88 99

Anders Nyhlen/valberedningen/revisor ersättare galleri.astley@tele2.se tel.0220-321 20

Sören Berglund/valberedningen sorenberglund@tele2.se tel.070 268 13 61