Bli bättre på att driva en konstförening

Ladda ner några av våra handledningar för att fördjupa och utveckla föreningens arbete. Lär dig mer om styrelsearbete, ekonomi, och att använda digitala kanaler för att nå ut till nya medlemmar.

Folk och Kultur 5–8 februari i Eskilstuna

Den 5–8 februari är det dags för tredje upplagan av det kulturpolitiska eventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Sveriges Konstföreningar medverkar i tre olika programpunkter.

Filmerna från Konstdygnet 2019

Konstdygnet är en årligen återkommande mötesplats och kompetensutveckling för verksamma inom bild och formområdet. Det arrangeras av konstkonsulenterna i Region Sörmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro samt Sveriges Konstföreningar och Konstfrämjandet i samarbete med Statens Konstråd. Nu finns filmerna från dagarna tillgängliga.

Digitalisering - konstbildningstema 2019

Sveriges Konstföreningar kommer under 2019 att arbetat med konstbildningstemat Digitalisering. Det är ett brett ämne som kan handla om konst skapad med nya digitala tekniker (som virtuell verklighet eller artificiell intelligens) till konsthistoriska verk och samlingar som gjorts tillgängliga digitalt. Det kan också handla om nya sätt att visa konst på, om e-learning och digital folkbildning, men också om hur konstföreningen påverkas av samhällets digitalisering.

Virveln - vår blogg om konst

Följ vår blogg Virveln och ta del av intervjuer, artiklar och tips om konst, konstbildning och konstföreningar. Här hittar du även utblickar om vad som händer i resten av världen.

Bli medlem i Sveriges Konstföreningar

Nu kan även konstnärsdrivna konstföreningar och andra föreningar ansöka om medlemskap i förbundet. Föreningen ska vara ideell och inte vara vinstdrivande. Det kan vara en kulturförening, en konstförening i en kommun eller på en arbetsplats, det kan vara en konstnärsdriven konstförening, en konsthistorisk förening eller förening som förvaltar ett konstnärskap etc.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer i förbundet. Ta del av inbjudningar till seminarier, kurser och olika evenemang. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Konstperspektiv en medlemsförmån

Tidskriften Konstperspektiv bevakar samtidskonst sedan 1975. Vi kommer ut med fyra nummer per år, som innehåller personliga intervjuer, fördjupande reportage, konstessäer och utställningstips. Varje ansluten konstförening får upp till sju nummer till styrelsen som en medlemsförmån. Läs mer om senaste numret på Konstperspektivs hemsida.