Sveriges Konstföreningar har under åren tagit fram egna upplagor av grafiska blad. Vi säljer nu ut resterande upplagor till fördelaktiga priser. En del blad finns bara kvar i några enstaka exemplar, så först till kvarn gäller. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

Försäljning av grafiska blad sker bara till anslutna konstföreningar och inte till privatpersoner. Övrigt material kan beställas av privatpersoner mot förskottsbetalning.

Porto tillkommer på varje beställning om inget annat anges.

Kontakta oss på info@sverigeskonstforeningar.nu om du är intresserad av att köpa några av bladen eller böckerna.

Konst i Arbete – katalogen

Hans Carlsson (red.)

Katalog till vandringsutställningen Konst i Arbete. Tio projekt har tagits fram av tio yrkesverksamma konstnärer och konstnärsgrupper: ApE (Anna Stina Erlandsson och Annica Einarsson), Kristian Berglund, Aldis Ellersdottir Hoff, Mats Eriksson, Jens Evaldsson, Local A. (Jenny Berntson och Felice Hapetzeder), Stina Nyberg, Sofia Sundberg, Nina Svensson och Marika Troili.

Limbunden, 20 sidor
Gratis

Konst i Arbete – antologin

Hans Carlsson (red.)

I antologin Konst i Arbete undersöker sju skribenter olika positioner och relationer inom och mellan konsten, den arbetande människan och arbetslivet. Hur står sig mänskliga och konstnärliga värden gentemot ekonomiska och samhälleliga? Förekommer motsättningar, och hur har dessa i så fall formats av idéströmningar och strukturella samhällsförändringar som folkhemmets uppbyggnad, feminismen, konceptkonsten, industrialiseringen och övergången till ett postindustriellt samhälle?

Medverkande skribenter: Hans Carlsson, Bo Göranzon, Michele Masucci, Gertrud Sandqvist, Frida Sandström, Nina Svensson och med ett nyproducerat verk av Marika Troili.

Limbunden, 104 sidor.
100 kr (inklusive porto)

Samtidskonst för vanligt folk

Mathias Jansson (red.)

"Samtidskonst för vanligt folk", (Sveriges Konstföreningar, 2013), ISBN 978-91-637-3454-0, inbunden, 150 sidor.

I den här antologin har vi låtit tolv av Sveriges främsta skribenter skriva om utvecklingen inom samtidskonsten de senaste 10 åren. Varje skribent har skrivit om ett ämne eller teknik som knyter an till några av de många konstbildningsteman som Sveriges Konstföreningar arbetat med sedan 2001 som fotografi, graffiti, textilkonst, andlighet i konsten och nu senast konst i det offentliga rummet. Boken riktar sig till en konstintresserad publik som vill få en överblick om samtidskonstens många uttryck. Boken gavs ut i samband med Sveriges Konstföreningars 40-årsjubileum.

Medverkande skribenter: Thomas Kjellgren, Bengt Adlers, Jacob Kimvall, Kolbjörn Guwallius, Anders Olofsson, Inger Bergström, Sara Arrhenius, Magdalena Dziurlikowska, Irene Berggren, Mårten Medbo, Magnus Bärtås, Gertrud Sandqvist och Linda Fagerström.
100 kr för konstföreningsmedlemmar, 140 kr för övriga (inklusive. porto)

“En liten bok om andlighet i konsten”

Mathias Jansson & Caroline Lund

Under 2012 publicerade vi på vår hemsida en hel del material i form av intervjuer med konstnärer, konstnärsporträtt och reportage från olika delar av världen. Materialet har nu bearbetats och publicerats i den här lilla boken om ”Andlighet i konsten”.

”En liten bok om andlighet i konsten”, red. Mathias Jansson och Caroline Lund, ISBN 978-91-637-1652-2, (Sveriges Konstföreningar 2012)
75 kr/st (inkl. porto)

“Konstföreningen i världen – intervjuer och essäer”

Mathias Jansson

Under två år intervjuade Mathias Jansson konstföreningar i Europa från Schweiz till Färöarna. Några av frågorna var: ”Vad är egentligen en konstförening och vilken betydelse har den för konstlivet idag?” Under resans gång visade sig begreppet konstförening vara både brett och varierat.

”Konstföreningen i världen - intervjuer och essäer” av Mathias Jansson, (utgiven av Sveriges Konstföreningar, 2012), ISBN 978-61-637-0933-3, 190 sidor.
100 kr/st (inkl. porto)

”Markens öga”

Ingegerd Möller

Litografi, ”Markens öga”, litografi, upplaga 250 st, bildmått 61 x 85.7 cm.
Prissänkt: 600 kr/st (tidigare 1300 kr)

“Jubileumsutgåva”

Anders Österlin

Jubileumsutgåva framtagen till Sveriges Konstföreningars 30-årsjubileum i Malmö 2003, upplaga 250 st, mått ca 22 x 16 cm.
Prissänkt: 250 kr/st (tidigare 500 kr)

”Elenas besök hos ärkeängeln Mikael”

Nina Bondeson

Datorbaserad litografi, upplaga 100 st, bildmått 26 x 35 cm.
Prissänkt: 500 kr/st (tidigare 1000 kr)

”Bladverk”

Rachelle Puryear

Upplaga 275 st, bildmått ca 64 x 93 cm.
Prissänkt: 400 kr/st (tidigare 800 kr)