KONSTENS VECKA 2019

Årets tema är Digitalisering. Föreningarna väljer det eller eget tema.

Invigning på Jamtli lördag den 28 september klockan 13.00.

Avslutning  på LUX/Norra station lördag 5 oktober klockan 18-21.

Program klicka på nedanstående fil.

 

Konstens vecka 2019_Program

 

INVIGNINGEN
Det hade kommit ganska många intresserade till Rentzhogsalen på Jamtli när Ellen Hyttsten tog till orda och hälsade alla välkomna: Ellen berättade om Konstens Vecka 2019, hur den förberetts och att det även i år var omkring 50 arrangemang som kunde besökas under veckan. Hon kunde också meddela att i år fanns det något att besöka i alla länets kommuner. Årets tema är “digitalisering”, något som mer och mer återfinns i konsten. Vi skulle få se exempel under den kommande timmen (Linda Peterssons video och Sabina Wärmes performance).

Sedan överlämnades ordet till Karin Thomasson som representerade Region Jämtland.Härjedalen. Hon berättade om de nyinstiftade tre arbetsstipendierna inom kulturområdet och kallade fram Linda Petersson som tilldelats årets stipendium inom konst. Motivering upplästes och Linda fick blommor och applåder. Linda berättade sedan att hennes inriktning är att gestalta kvinnors livsöden och historia. Hon visade sedan en vacker vintrig video med musik av Hildegard av Bingen.

Linda Petersson, glad över sitt stipendium.

Kristina Strömgren, ny konstansvarig inom Östersunds kommun, presenterade sig och sin inriktning av det kommande arbetet. Hon vill tidigt nå kontakt med konstnärer och konstintresserade för att få underlag för arbetet. Kristina övergick sedan till att presentera Sabina Wärme och hennes konstnärskap. De är bekanta, uppvuxna i östra Jämtland.

Sabina Wärmes performance var fängslande

Sabina Wärme framförde en performance innehållande ljus, ljud och rörelse. Publiken hölls fångad i en halv timme och det hela avslutades med en rungande applåd.

 

LÄNSFINAL
Länsfinalen genomfördes på lördagskväll den 5 oktober i LUX-Norra Station. Man kunde njuta av mat och/eller dryck och lyssna till fin jazzmusik som DJ Christoffer Svensson stod för. Den stora begivenheten var en konstquiz som ordnats av Anna Erlandsson och Maya Westerlund. Kluriga frågor om konstverk, konstnärer och musik. Frågorna rörde vad som kan ses i Östersund och ute i stora världen. Sju lag organiserades och när allt var rättat så var det ett vinnande lag som kunde hämta första priset: en timmes instruktion hos Glashyttan “Gör ditt eget glas”. Övriga lag fick alla priser, böcker eller konstkort.

Maya Westerlund och Anna Erlandsson ledde kvällens kluriga konstquiz.

Man kunde också besöka utställningen i LUX där Kerstin Öhlin Lejonklou visade “Fotografier från 60-tal till idag – ett livslångt skapande”.

Vackra foton av vackra smycken som skapats av Kerstin Öhlin Lejonklou

 

UTVÄRDERING

Utvärdering av Konstens Vecka 2019, från arrangörer och ledningsgrupp återfinns nedan.

Utvärdering KV 2019

 

 

DISTRIKTSSTÄMMA 2019

DISTRIKTSSTÄMMAN den 23 mars 2019

När ordförande Ellen Hyttsten hälsade alla välkomna hade ett 15-tal personer från fem av distriktets tolv föreningar samlats.

Efter de inledande punkterna lämnades en längre redogörelse för verksamhetsberättelsen. Konstens Vecka var även 2018 den stora begivenheten. Ett 50-tal arrangemang anordnades täckande hela länet, många av dessa med årets tema Ung konst. Invigningen skedde på Storsjöteatern. Avslutningen hölls på Jamtli där Nationalmuseum Jamtli var huvudnumret. Samarbete med distrikt Västernorrland har resulterat i att en vandringsutställning med konstnärer från Medelpad och Jämtland även besöker vårt distrikt. Den har varit utställd i JLK:s galleri LUX den senaste månaden och flera platser planeras. Vårt projekt med en Konstsalong har diskuterats under några år och blir nu verklighet, då den genomförs under våren 2019 på Exercishall Jamli.

Till ny styrelse utsågs:

Ellen Hyttsten ordförande, Margareta Vestman Grundström sekreterare, Örjan Eriksson (adjungerad) kassör, Åsa Domeij Lisensdotter ledamot, Lennart Nilsson ledamot, Ingvar Gustafsson ledamot, Ingrid Aronsson suppleant, Erica Jonsson suppleant.

Margareta Vestman Grundström är vår sekreterare

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Grundström ledde ett erfarenhetsutbyte mellan föreningarna där många goda tips om aktiviteter överlämnades. Vi kunde konstatera att idérikedomen är stor och aktiviteterna många och varierande.

“Min konstnärliga gärning” var rubriken på det föredrag som konstnären Linda Petersson Ödbring höll för ett 25-tal konstintresserade. Hon berättade om sin väg till konstnärsyrket och visade några prov ur de många konstnärliga projekt som hon drivit eller medverkat i. Ett av dessa handlade om Kraftverk. Vi fick se bilder på många vackra objekt med anknytning till kraftindustrin. En video, 13 minuter lång, var inspelad i den stora hallen i Linvasselvs kraftverk. Vackert golv och målningar på bergväggen och en njutbar dansuppvisning i hallen. Sanctus Spiritus är en  vacker video med ett vintermotiv där snöflingorna dansar uppåt till musik av Hildegard av Bingen. Det var en fascinerande och uppskattad berättelse som Linda lämnade.

 

KONSTENS VECKA 2018

 

Invigning sker lördag den 29 september klockan 13-14 på Storsjöteatern. Ordföranden Ellen Hyttsten invigningstalar. Miniföredrag av Lennart Samor, konstnär. Musik av Patrik Lantz. Vernissage.
Avslutning blir det på Jamtli söndag den 7 oktober klockan 18.00-21.30 med bl.a. specialvisning av Nationalmuseum Jamtlis utställning “Sex sekler av samtid”. Samtal med konstpedagog Sofia Pettersson. Bubbel, snittar m.m. Konstlotteri.

Kalendarium/programblad i länken nedan.

Konstens vecka Program 2018 (2) (1)

 

INVIGNINGEN den 29 september

genomfördes i Storsjöteaterns lokaler. Ett 50-tal personer hade infunnit sig.

Ellen Hyttsten inledde med att presentera årets Konstens Vecka.

Patrik Lantz underhöll med spännande musik som han skapade med hjälp av en högtalare, en förstärkare, några reglerdon, sin röst, fiol och gitarr.

Lennart Samor invigningstalade över ämnet Ung konst och framförde sin önskan att vi skall hjälpa de unga genom att upplåta lokaler som de kan visa sin konst i och besöka deras utställningar.

Sedan blev det vernissage på utställningen Sömnparalys med verk av de unga konstnärerna Henrik Ljusberg, Karl Nordström och Nils Hervén.

Ellen Hyttsten presenterade Konstens Vecka

Patrik Lantz skapade spännande musik

Lennart Samor invigde

Henrik Ljusberg

 

AVSLUTNINGEN den 7 oktober

klockan 18.00 inleddes med mat, dryck och samvaro. Man kunde i baren köpa snittar läckert upplagda på en tunn träbricka (ett takspån) och till det lämplig dryck, alkoholfri eller med. Ett alternativ var kaffe och en specialdesignad tårtbit.

Några valde kaffe och tårta.

Den goda stämningen under samvaron steg snabbt i Konstateljén i bottenvåningen på Nationalmuseum Jamtli.

Ellen Hyttsten hälsade välkommen och övergick ganska snart till att intervjua konstpedagogen Sofia Pettersson som har sin dagliga syssla i nationalmuseet och utställningen “Sex sekler av samtid”. Sofia berättade livfullt om sin verksamhet, som består i att ta hand om olika grupper – barn, skolklasser, grupper med äldre m.fl. Man besöker först utställningen i konstmuseet och fortsätter i konstateljén. I den senare får de yngre skapa sin konst med inspiration från museibesöket.

Sofia Pettersson berättade med inlevelse om sitt arbete i Nationalmuseum Jamtli.

Sofia berättade om många roliga och underfundiga frågor och svar som de yngre besökarna bidragit med. Sofia kunde också berätta att det är fullbokat med besöksgrupper fram till utställningens slut i april.

Intresserade deltagare i Konstateljén

Därefter tog Sofia med oss alla upp till utställningen och genomförde en timmeslång guidning innehållande fakta om konstnärerna, deras verk och även om konstverkens innehåll.

Sofia visar utställningen

Sedan blev det återsamling i Konstateljén där representanter för närvarande konstföreningar berättade om vad som hänt under Konstens Vecka. Och det var mycket och lyckat som berättades från Åre, Edsåsdalen, Krokom, JLK, FRIKO och IntraGalactic Arts collective.

Marika Wahl-Lindberg berättade om KV i Åre

Kvällen avslutades med närvarolotteri med ett 25-tal vinster. Tre konstverk skänkta av Henrik Ljusberg,  Janne Riikonen, SK J-H. Konstböcker och konstkort skänkta av Region J-H, JLK och Jamtli.
Jamtli hade också skänkt ett presentkort värt 2 700 kronor som innebar en specialvisning av utställningen “Sex sekler av samtid” för en grupp på ca. 25 personer. Presentkortet lottades ut bland närvarande konstföreningar och Malin Ståhl kunde lycklig motta denna vinst för IntraGalactic Arts collective.

 

DISTRIKTSSTÄMMA den 17 mars 2018.

Ett 20-tal personer hade infunnit sig till distriktsstämman i Hotell Clarion. Ellen Hyttsten hälsade välkommen. Sex av distriktets tolv medlemsföreningar var representerade.

Ur verksamhetsberättelsen framhölls särskilt aktiviteteten Konstens Vecka. Om den kan ni läsa längre ner på denna sida. En fråga som initierades vid förra distriktsstämman var att anordna en gemensam utställning-salong till vilken konstnärer i länet, och kanske även i Västernorrland, skulle inbjudas. Denna fråga har styrelsen bearbetat ytterligare. Distriktet har varit representerat på förbundsstämman och vid ett antal andra möten anordnade av SK centralt.

Val förrättades och efter den har styrelsen följande sammansättning:

Ellen Hyttsten ordförande
Margareta Grundström sekreterare
Örjan Eriksson kassör (adjungerad)
Ingrid Aronsson ledamot
Lennart Nilsson ledamot
Ingvar Gustafsson ledamot
Erica Jonsson suppleant
Kajsa-Tuva Werner suppleant

Margareta Grundström valdes till ny styrelseledamot. Hon hade också turen att vinna ett grafiskt blad i närvarolotteriet.

Inger Hultin avtackades efter många års uppskattat styrelsearbete.

Efter brunch diskuterades den ovan nämnda utställningen-salongen. Styrelsen fick uppdraget att fortsätta arbetet för ett genomförande. I ett närvarolotteri fick två närvarande varsitt grafiskt blad.

Leran och Livet var rubriken på ett livligt och skickligt framfört föredrag av Linda Svedberg. Till föredraget hade det infunnit sig ett tiotal ytterligare åhörare. Linda berättade om sin väg till skapande konstnär. Skapandeprocessen dvs. arbetet med leran var för henne det viktigaste. De vackra och ofta underfundiga vaser, kannor och annat, som blev resultatet, var konstnärliga resultat men tyvärr ej längre påverkbara föremål. Men vi som fick se de många bilderna och höra de muntliga beskrivningarna uppskattade verkligen hennes arbete med leran. Vi gladdes också åt hennes uttalade kärlek till Östersund och Jämtland.

Leran och Livet var rubriken på det mycket uppskattade föredrag som Linda Svedberg höll.

 

KONSTENS VECKA 2017, vad hände?

 

2017 Konstens vecka Programx

 

INVIGNINGEN AV KONSTENS VECKA I JAMTLI ENTRÉHALL

Ellen Hyttsten hälsade de många deltagarna Välkomna och presenterade programmet för dagen. Hon gav en överblick av Konstens vecka i länet och om organisationen kring veckan, där det basala är konstföreningarna i länet, var och en med sina olika aktiviteter kopplade till samtidskonsten. Bakom det hela står en arrangörsgrupp som verkar centralt och bland annat sammanställer programmet. Gruppen består av representanter för olika intressegrupper, som Region Jämtland-Härjedalen, Östersunds kommun och Jamtli. Närmast konstföreningarna som ett stöd står Distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen.

Ellen Hyttsten

Invigningstalare för riksinvigningen, som alltså i år var förlagd till Östersund, var Greta Burman, ny förbundschef för Sveriges konstföreningars riksförbund. Hon satte in konsten och dess betydelse i samhällsperspektiv och nämnde bland annat de aktuella händelserna i Göteborg med hot mot olika kulturella yttringar. Hon uttryckte också sin tacksamhet till alla som på olika sätt medverkat till den stora manifestation för konsten som genomförs i länet denna vecka.

Greta Burman

John Bruno Jakobsson presenterade den 20-årsfirande konstnärsgruppen Friko, FRIa KOnstnärer i Jämtland och Härjedalen. I tiden ligger uttrycket Mångfald som han pekade på finns i gruppen med olika tekniker, män och kvinnor, gammal och ung. Det skulle också framgå i den utställning han välkomnade oss till i Jamtlis café.

John Bruno Jakobsson

Stor och intresserad publik

Anders Suneson började med att berätta om sitt eget konstnärskap och visade en modell  i trä av en skulptur som kan beskådas vid Remonthagens förskola. Han har varit yrkesverksam sedan 1980 och kan livnära sig som konstnär, men vet att han tillhör ett fåtal som kan det. Han uppmanade alla som bedriver skattefinansierad verksamhet att betala konstnärer utställningsersättningar. Och att än mer börja använda sig av konstnärer i sina verksamheter. Konstnärer måste också bli bättre på att synliggöra konsten och dess kvaliteter. Vi måste utveckla utställnings- och programverksamheten för att öka kunskap och intresse för bildkonst och i dess förlängning öka möjligheterna för konstnärer att livnära sig på sitt yrke.

Anders Suneson

Invigningen inleddes och avslutades av musikern, före detta eleven vid Birka folkhögskola, Mattias Refsnes, boende i Östersund. Hans instrument var omväxlande trombon och sång och för stundens komposition använde han sig av en elektronisk loop-pedal. Hans framförda musikstycken uttryckte musikalisk poesi, även benämnd trompoetry.

Text och bilder: Bengt Göran Aronsson.

Mattias Refsnes

AVSLUTNING AV KONSTENS VECKA

Avslutning av årets Konstens Vecka hölls på Jamtli. Ett 60-tal deltagare hade infunnit sig. De flesta av dessa deltog i Yvettes konstsupé i Jamtli kafé. Där hälsade Ellen Hyttsten välkommen. Ett behagligt samtalssurr fyllde lokalen tillsammans med ljuvliga matdofter.

Yvettes konstsupé. På väggarna FRIKO:s utställning.

Efter en stund samlades man i Rentzhogssalen där Agneta B. Lind höll ett fängslande föredrag om fyra generationer kvinnliga konstnärer. Agnetas mormorsmor Laura som broderade detaljerade motiv från Vadstenatrakten, mormor Greta som knypplade fantastiska bilder ofta med religiös anknytning, modern Kerstin Bränngård som målade och vävde. Kerstin är välkänd hos oss, hon bodde i Strömsund under många år och har lämnat många verk i våra offentliga lokaler, kyrkor och hem. Agneta själv väver och har också prytt kyrkor i Östersund (Hoppets kapell) och Föllinge (tillsammans med Kerstin).

Agneta B. Lind

Östersunds fotbollsklubb har nått stora framgångar under senare år. Av andra kallas klubben ibland “den konstiga klubben”. Skälet till det är att man ägnar sig åt lite udda saker i jämförelse med andra klubbar. Fotbollen är det viktigaste, men det kompletteras med en satsning på kultur.  Kanslichefen Lasse Landin gav oss i fin inblick i hur man vid sidan av fotbollen ägnar sig åt teater, författande, körsång, dans, konst, bokcirklar och en del annat. Detta deltar alla i: spelare, lagledning, kanslipersonal. Det stärker individens självkänsla och förmåga att uppträda självständigt samt stärker sammanhållningen. Lasses föredrag var ett mycket uppskattat inslag i  kvällens program – starkt applåderat.

 

Lasse Landin, ÖFK.

Kvällen avslutades i kafélokalerna där några konstföreningar berättade om hur Konstens Vecka varit hos dem. Många positiva omdömen lämnades och en del erfarenheter till kommande år redovisades.

Sedan följde utlottning av de många vinsterna i närvarolotteriet.

En fin avslutningskväll tyckte nog de flesta!

 

DISTRIKTSSTÄMMAN 2017
Ett 20 tal representanter för distriktets föreningar hade infunnit sig på Hotell Clarion när Ellen Hyttsten hälsade välkommen. De närvarande representerade sju av distriktets  14 föreningar, styrelsen och  valberedningen. Per-Martin Edström ledde förhandlingarna med biträde av sekreteraren Inger Hultin.Verksamhetsberättelsen redovisade ett aktivt konstår i distriktet med många aktiviteter i föreningarna.

Per-Martin Edström ledde förhandlingarna och Inger Hultin skötte protokollet.

Som vanligt var Konstens vecka den stora begivenheten. Det kan konstateras att denna aktivitet fortfarande är en succe. Vad sägs om mer än 50 händelser under veckan från Gäddede i norr till Lillhärdal i söder samt från Edsåsdalen i väster till Ragunda i öster. Invigningen skedde i Storsjöteatern den 1 oktober med uppskattad performance av ÅsaMaria Hedberg och utställning av nysvenskarna Rashad Al Hussein och Alaa Rostom. Avslutningen skedde en vecka senare på Jamtli med många närvarande. Konstens Vecka arrangeras i samverkan med konstnärer,  konstföreningarna, Härke konstcentrum, Region J-H, Jamtli och SK J-H m.fl.

Efter mötet lottades två litografier ut bland de närvarande. Henrik Ljusberg och Anders Rasmusson var de lyckliga vinnarna.

Vår förre ordförande Anders Rasmusson blev glad vinnare i närvarolotteriet.

Efter lunch ledde Inger Hultin en timmes erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Tiden räckte nästan inte till för alla de goda tips som kom från de olika föreningarna. Särskilt trevligt var att höra om att vi engarerar skolungdomar och asylsökande/invandrare i föreningarnas verksamhet.

Inger Hultin ledde utbytet av erfarenheter från 2016.

Klockan 14.00 hade lokalen fyllts med nya åhörare, omkring 60 personer. Då började konstnären Peter Johansson sitt berättande och sin bildvisning. Under två och en halv timme var uppmärksamheten hög, skrattandet ofta förekommande och dessutom gavs anledning till eftertanke. Peter hade verkligen mycket att ge. Vi blev tydligt varse vilken viktig funktion som konsten har i samhället och på samhällsdebatten. Det skall bli intressant att återknyta bekantskapen med Peter när han återkommer som Härkestipendiat 2018.

Peter Johansson medverkade vid distriktsstämman

 

KONSTENS VECKA 2016
Konstens Vecka 2016 anordnas vecka 40. I år finns inget centralt initierat tema för Konstens Vecka. Konstbildningstemat för året inom Sveriges Konstföreningar är Mångfald och det kan tolkas mycket brett. Men man fortsätter även med konstbildningstemat Arbete i konsten. Våra föreningar väljer själva sitt tema, kanske inspirerade av Mångfald eller Arbete i konsten. Läs mera på hemsidan www.sverigeskonstforeningar.nu

Invigningen sker i Storsjöteatern, Östersund  den 1 oktober klockan 13.00. Distriktsordföranden Ellen Hyttsten och konstnären Åsa Maria Hedberg är invigningstalare. Det kommer att bli musik av Klara & Dexter och och en konstutställning med Rashad Al Hussein och Alaa Rostom. Klockan 14.00 startar en guidad konstvandring i staden ledd av Gunilla Nilsson Edler “Lär känna din stad”.

Avslutning sker söndag den 9 oktober klockan 18.00-21.00 då “stafetten” överlämnas till FORMVECKAN som anordnas vecka 41. Konst-PUB i Jamtli kafé klockan 18.00. Det blir också samtal om konst och  vinstdragning på inlämnade besökskort hos gallerier (motsv.). Olof Ågren-utställningen håller öppet och det visas en film om Olof Ågren. Kurt Skoog som gjort filmen om Olof Ågren berättar om filmen klockan 20.00.

Invigningen av Konstens Vecka
Det kom ganska många intresserade till invigningen i Storsjöteaterns foajé. Distriktsordförande Ellen Hyttsten hälsade välkommen och talade kort om konstföreningarnas betydelse och om den kommande Konstens Vecka. Klara & Dexter underhöll med musik och sång. Därefter intog Åsa Maria Hedberg scenen och berättade på ett mycket engagerat och underhållande sätt om hur det är att vara konstnär. Hon använde lera till att illustrera det hon sade; tog efterhand nya lerklumpar och formade till figurer och föremål. Den sista klumpen formade hon till ett invigningsband som klipptes av Ellen och henne och därmed var Konstens Vecka invigd. I konstkuben visade de syriska flyktingarna Rashad Al Hussein och Alaa Rostom teckningar och målningar. Efter invigningen startade guidning om konst i staden ledd av Gunilla Nilsson Edler.

 

Många intresserade

Många intresserade

Ellen talar

Ellen talar

Klara & Dexter

Klara & Dexter

Åsa Maria berättar om hur det är att vara konstnär

Åsa Maria berättar om hur det är att vara konstnär

Bandet av lera skall klippas och inviga Konstens Vecka

Bandet av lera skall klippas och inviga Konstens Vecka

Gunilla Nilsson Edler guidar o konst i staden

Gunilla Nilsson Edler guidar om konst i staden

Avslutningen av Konstens Vecka
Söndag kväll den 9 oktober hade cirka 60 personer infunnit sig till avslutningen av Konstens Vecka. Platsen var Jamtli där det serverades en god soppa med tillbehör och dryck. Distriktsordförande Ellen Hyttsten konstaterade att det varit många konstaktiviteteter i länet från Gäddede i norr till Lillhärdal i söder. Representanter från Krokom, Åre, Edsåsdalen och Härke konstcentrum berättade kortfattat om det som hänt hos dem och det var mycket. Efter detta valde en del att delta i samtal om konst och veckan som varit, medan andra besökte den intressanta utställningen med verk av Olof Ågren. “På flykt över havet” var en annan utställning som rönte intresse under kvällen, den består av teckningar av den 17-årige flyktingen från Afghanistan Morteza Jamskidi. Det genomfördes dragningar av vinster i ett närvarolotteri och bland stämpelkorten från besök vid gallerier och andra utställningar. Ganska många fick hämta vinster i form av böcker, konstverk eller presentkort. Kvällen avslutades med att filmen om Olof Ågren presenterades av dess upphovsman Kurt Skoog och sedan visades, en film som rönte stor uppskattning. Den kommer att visas några gånger till bland annat i Strömsund och Oviken.

Den av JLK och Jamtli utgivna utställningskatalogen

Den av JLK och Jamtli utgivna utställningskatalogen