Styrelse och kontaktuppgifter med Sveriges Konstföreningar Jämtland-Härjedalen

 

.

Distriktsstyrelsen

Ellen Hyttsten

Ordförande
ellen.m.hyttsten@gmail.com, 063-109256, 070-3197699

Margareta Vestman Grundström

Sekreterare
m.vestmangrundstrom@gmail.com
070-6030822, 0644-10228

Örjan Eriksson

Kassör (adjungerad)

Åsa Domeij Lisensdotter

Ledamot

Lennart Nilsson

Ledamot

Ingvar Gustafsson

Ledamot

Erica Jonsson

Suppleant

Ingrid Aronsson

Suppleant

Valnämnd

Marlen Ljusberg

Sammankallande

Görel Åsbo-Stephansson

Gunilla Österman

Revisorer

Ola Lanner

Patrik Andersson

Gunnar Hultin (suppleant)