Sveriges Konstföreningar genomför kurser och seminarier samt anordnar utställningar och olika konsthändelser både på distrikts- och riksnivå. De aktiviteter som anordnas av distrikten riktar sig mot konstföreningarna, medan riksförbundets arrangemang huvudsakligen riktar sig mot distriktsledarna.

Sveriges Konstföreningar  arbetar varje år med ett konstbildningstema som är specifikt för varje år.  2014 års tema var Politisk konst och under 2015-2016 var temat Arbetets konst och under 2016-2017 handlar det om Mångfalder.

 

Mångfalder 2016-2017

2016 år konstbildningstema är "Mångfalder". Sveriges Konstföreningar bjuder under 2016 in till en fördjupning inom det komplexa ämnet mångfald. Den 19-20 november arrangerar vi ett seminarium på Mångkulturellt Centrum i Fittja, Botkyrka kommun..

Arbetets konst 2015-2016

2015 år konstbildningstema var "Arbetets konst". Går det att se ett värde av konsten på arbetsplatsen idag? Och i så fall vilket? Med projektet arbetets konst ville vi belysa frågan ur ett historiskt perspektiv, och kritiskt diskutera konstens betydelse för företagen, såväl för den som arbetar. I temat ingick ett seminarium på Arbetets museum, en antologi med teoretiska texter och möjligheten att låna en konstnär till arbetsplatsen..

Politisk konst 2014

2014 år konstbildningstema var "Politisk konst". Vi arrangerade under helgen 17-18 maj ett konstbildningsseminarium i Umeå om Politisk konst. Under Konstens Vecka var temat politisk konst och vi publicerade en tidning kring temat..